วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553

เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5


นักศึกษาที่เข้ามาดูเฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5 ขอทำความเข้าใจดังนี้นะคะ

1.แบบฝึกหัดข้อที่ 2 บริษัท นพรัตน์ จำกัด ข้อ 8.2 ราคา 25,000 บาทตามโจทย์บอก เป็นราคาซื้อสินค้าที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นะคะ

2. แบบฝึกหัดข้อที่ 3 บริษัท คอมแพ็ค จำกัด ข้อ 10 ย่อย ขอเพิ่ม สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 ตรวจนับและตีราคาได้ 500,000 บาท

3. แบบฝึกหัดข้อที่ 4 บริษัท นานะ จำกัด  ปิดบัญชีทุก ๆ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี และเพิ่ม ข้อ 10 เข้าไปนะคะ  10. สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 25x1 ตรวจนับและตีราคาได้ 45,000บาท

หาก อาจารย์ของท่านกำหนดราคาสินค้าปลายงวดเป็นอย่างอื่น ก็ให้นักศึกษาทำการแก้ไขในส่วนของสินค้าปลายงวดเองนะคะ  แล้วก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องค่ะ

ใกล้สอบแล้ว อย่าลืมอ่านหนังสือกันเยอะ ๆ นะคะ

ดาวน์โหลดเฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5 (คลิ๊กที่นี่ก็ได้)

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สอบกลางภาค


จะสอบกลางภาคกันแล้วนะคะ ทบทวนหนังสือถึงไหนกันแล้ว

เวลาสอบของเราคือ 10.30 น นะคะ เพราะฉะนั้นต้องมาห้องสอบก่อน 10.30 นะคะ

สำหรับข้อสอบไม่มีอะไรจะแจ้งเพิ่มเติมจากที่อาจารย์ทุกท่านเคยแจ้งไว้ในห้องเรียนค่ะ

เพียงแต่อยากจะย้ำว่า ก่อนทำข้อสอบให้อ่านคำสั่งก่อนทุกครั้ง ก่อนลงมือทำข้อสอบนะคะ

ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบค่ะ

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ทดสอบก่อนกลางภาค


สวัสดีค่ะ นักศึกษาทุกคน

ใกล้สอบแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือกันนะคะ

อย่าให้เป็นอย่างในรูปข้างล่างนะคะ


วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เค้าโครงรายวิชา


เค้าโครงรายวิชา AC101 คลิ๊กที่นี่

เพิ่มเติมตารางสอบ

ทดสอบก่อนกลางภาค (Premidterm)      28   มิ.ย. 2553 เวลา 17.30 - 19.30 น.

สอบกลางภาค                                    3   ส.ค. 2553 เวลา 10:30 - 12.30 น.

ทดสอบก่อนปลายภาค (Prefinal)             6   ก.ย. 2553 เวลา 17.30 - 19.30 น.

สอบปลายภาค                                    6   ต.ค. 2553 เวลา 15.00 - 18.00 น.              
ยินดีต้อนรับ


ยินดีต้อนรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา AC101 ทุกคนนะคะ

 

หลักการบัญชี (AC101) Copyright © 2009 Flower Garden is Designed by Ipietoon for Tadpole's Notez Flower Image by Dapino